sušmižti

sušmižti
sušmìžti intr. [K] 1. Ser, NdŽ, žr. 1 sušmykšti: Sušmižęs R225, 301, N. Sušmyžta javai (nuo kaitros) B574. 2. sugesti, apgesti (ppr. nuo drėgmės, karščio ar ilgo stovėjimo): Vanduo, kai ilgai gryčio[je] pastovi, sušmỹžta Sml. Alus sušmìžęs Lnkv. Atnešė tokių barščių sušmìžusių, lajus ant liežiuvio velias Sml. Tokioj šilumoj mėsa tuoj sušmỹžta Všk. O, kad tave dievai, tiek mėsos sušmìžo – ligi pačių Užgavėnių būtų užtekę Srv. Kai neišaižyti šabalbonai pabūna lig Užgavėnių, tai ir sušmỹžta terp tų virkščių Pc. Lietus palijo, javai sušmìžo – dabar nė vežt, nė laukt Ps. Sušmìžusios bulbės negardžios Ar. 3. Ser, NdŽ, FrnW, Bsg, Lnkv apsiblausti, pasidaryti mieguistam, sušniurti: Neleisk užmigt: sušmỹš, paskum nenuvarysi į vietą kur gult Škn. Mūsų vaikas irgi toks sušmìžęs, kad tik labiau neįsisirgt Všk. Ko tu, vaikeli, toks sušmìžęs? Pšš. Ot kur žmogus – sušmìžęs su miegais Sk. \ šmižti; apšmižti; peršmižti; sušmižti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • susmižti — susmìžti intr. 1. prisitraukti, prisisunkti vandens, sušmižti: Medis, kurs nesausas, nežalias, vadinas susmìžęs J. 2. prk. blogai nusiteikti, suniurti, sugižti: Atėjo susmìžęs Pšl. smižti; pasmižti; susmižti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšmižti — apšmìžti intr. 1. apdžiūti, apsusti (ppr. nuo sausros): Jau medžiai truputį apšmìžo Bsg. 2. kiek apvirti: Apšmìžę bulvės Pg. 3. apšiurti, apspurti: Kaptonas mano jau toks apšmìžęs Vp. šmižti; apšmižti; peršmižti; sušmižti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmižti — pasmìžti intr. kiek prisitraukti vandens, pamirkti, pašmižti: Jonas tylėdamas baigė rūkyti, numetė nuorūką į pasmižusią kamaros aslą, primynė ją koja ir atsigulė vėl J.Balt. smižti; pasmižti; susmižti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršmižti — intr. apgirsti, įkaušti: Biškį nuo ryto paršmìžęs buvo anas [po išgėrimo] Ps. šmižti; apšmižti; peršmižti; sušmižti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušmyžti — sušmỹžti NdŽ žr. sušmižti 3. šmyžti; sušmyžti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”